přihlášení

Co děláme

Architektonický, inženýrský a projektový Atelier H1 & Atelier Hájek byl založen v roce 1996 za účelem poskytování komplexních služeb v oboru. Naším cílem je již poskytnout plnohodnotný servis od počáteční architektonické studie po prováděcí dokumentaci. Inženýrská činnost a poradenské služby jsou pro nás, stejně jako dozor na stavbách, samozřejmostí. Majitel Ing. Jiří Hájek je autorizovaným inženýrem ČKAIT. Společnost je tvořena stabilním týmem

zkušených spolupracovníků. Abychom mohli rychle a flexibilně uspokojit požadavky klientů, spolupracujeme při projektech na nejsložitější stavby s více než 20 projektanty a sdruženími. Konkrétní nabídku našich služeb naleznete níže. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo problém, který zde není uveden, neváhejte nás kontaktovat a společně najdeme řešení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.Architektura a pozemní stavitelství

Předprojektová příprava, studie, PD pro územní řízení/stavební povolení/provedení stavby/výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení, pasporty, zaměření staveb.

2 3
1

Urbanismus a územní plánování

Urbanistické studie, územní studie, územní plány, regulační plány.

2
1

Inženýrské služby

Inženýrské služby – projednávání PD, autorský dozor, technický dozor investora, řízení projektů, zajišťování dotací.

1

Ostatní nabídka

Dále nabízíme provedení analýz a studií potřebných v rámci přípravy projektů, jako jsou stavebně technologické průzkumy, historické průzkumy staveb, radonové a (hydro)geologické posudky, geodetické práce a komplexní poradenské služby v oblasti realitní a investorské. Pro další nabídku nás prosím kontaktujte.

2